W międzyczasie - Fotografia artystyczna

Fotografia ślubna, fotoreportaż, renowacja zdjęć

O mnie…Fotografia to nie tylko sprzęt i miejsce, to przede wszystkim czas. W MIĘDZYCZASIE dzieje się wszystko i to zaledwie przez ułamek sekundy. Fotografia pozwala mi zatrzymać ludzki gest, uśmiech, zdziwienie, a także najpiękniejsze wspomnienia o ludziach i chwilach spędzanych z nimi. Czarną skrzynką z obiektywem pasjonuję się od najmłodszych lat, kiedy podkradałem ojcu z szafki Zenitha, żeby przysłuchiwać się dźwiękowi zamykanej migawki. Może dlatego po latach nadal tli się we mnie odkrywca i poszukiwacz ludzkich emocji, uczuć, które tak ciężko opisać słowami. Aby zachować ważne dla Ciebie chwile … spotkajmy się w międzyczasie.

English

About me…

Photography is not only equipment and place; first of all it is time. Everything happens IN THE MEANTIME and only for a split second. Photography allows me to keep human’s gestures, amazement and the most beautiful memories of people and the time we spend together. The black box with lens is my passion since the youngest years, when I was stealing my father’s Zenith from the drawer to listen to the sound of closing shutter. Maybe that is the reason why after years I still remain a discoverer and a searcher of human emotions, which are not so easy to describe. So as to keep important for you moments… let’s meet in the meantime.

Лемківскій

Сам о собі…

Фотографія то не лем апарат і місце то предо вшыткым час.  В МЕДЖЕ ЧАСІ діє ся вшытко і то лем в частині секунды. Фотографія дає мі можливіст захованя людзкого гесту, усьміху, зачудуваня, а найважнійше, найкрасшых вспомнінь о людях і хвилях прошлых з нима. Дла нас Лемків тоты хвилі сут найважнішы. Лемківскє весіля, похорон, кстины то подіі котры будуют наше жытя родинне і нашы културу. Я не лем фотографую, та старам ся штобы кажда знимка несла зо собом частину чловечой емоциі, чутя, котры так тяжко описати словами. Штобы заховати дла Вас тоты хвилі … спіткайме ся в меджечасі.

73 copy

 

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply